Hoạt động 1 trang 75 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy tìm các ước của các số tự nhiên a ghi trong bảng sau :

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tìm các ước của các số tự nhiên a ghi trong bảng sau :

Số a

Ư(a)

1

1

2

1 ; 2

3

4

5

6

7

8

 

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Số a

Ư(a)

1

1

2

1 ; 2

3

1; 3

4

1; 2; 4

5

1; 5

6

1; 2; 3; 6

7

1; 7

8

1; 2; 4; 8

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close