Hoạt động 1 trang 36 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Từ tỉ lệ thức

Quảng cáo

Đề bài

Từ tỉ lệ thức \({{48} \over {64}} = {9 \over {12}}\) ta nhân cả hai vế cho 64.2 thì có kết quả gì ?

Từ tỉ lệ thức \({a \over b} = {c \over d}\)ta nhân cả hai vế cho bd thì có kết quả gì ?

Lời giải chi tiết

Ta có: \({{48} \over {64}}.(64.12) = {9 \over {12}}.(64.12) \Rightarrow 48.12 = 9.64\)

Từ tỉ lệ thức \({{48} \over {64}} = {9 \over {12}}\)  ta nhân cả hai vế cho 64.12 thì có kết quả 48.12 = 9.64.

Ta có \({a \over b}.(bd) = {c \over d}.(bd) \Rightarrow ad = bc\)

Từ tỉ lệ thức \({a \over b} = {c \over d}\)  ta nhân cả hai vế cho bd thì có kết quả ad = bc.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 1.Tỉ lệ thức
Quảng cáo
list
close
Gửi bài