Hoạt động 1 trang 31 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 1 trang 31 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Quảng cáo

Đề bài

Học sinh nghiên cứu và hoàn thiện những từ còn thiếu trong sơ đồ sau:

Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học chỉ có…sản phầm tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu, ví dụ:
\(\eqalign{  & 4Na + {O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2N{a_2}O  \cr  & Ca{(OH)_2} + 2C{O_2} \to Ca{(HC{O_3})_2} \cr} \)

Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học từ một chất ban đầu sinh ra….hay…chất mới , ví dụ:
\(\eqalign{  & 2KCl{O_3}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2KCl + 3{O_2}  \cr  & 2KMn{O_4}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow {K_2}Mn{O_4} + Mn{O_2} + {O_2} \cr} \)

Lời giải chi tiết

- Phản ứng hóa học chỉ có một chất sản phẩn tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.
- Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học từ một chất ban đầu sinh ra hai  hay nhiều chất mới.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close