Bài 3 trang 32 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 3 trang 32 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Quảng cáo

Đề bài

 Phân biệt đâu là oxit axit và đâu là oxit bazơ trong các chất sau:

\(CaO,MgO,N{a_2}O,F{e_2}{O_3},C{O_2},S{O_2},\)\({P_2}{O_5},{K_2}O.\)

Lời giải chi tiết

Oxit bazơ gồm: \(CaO,MgO,N{a_2}O,F{e_2}{O_3},{K_2}O\)

Oxit axit gồm: \(C{O_2},S{O_2},{P_2}{O_5}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close