Bài 5 trang 33 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 5 trang 33 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Quảng cáo

Đề bài

Trong các phản ứng hóa học sau, phản ứng nào là phản ứng có xảy ra sự oxi hóa?
a) \(N{a_2}O + {H_2}O \to 2NaOH\)
b) \(4Fe + 3{O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow F{e_2}{O_3}\)

c) \(Cu{(OH)_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow CuO + {H_2}O\)

d) \(2Mg + {O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2MgO\)

 

Lời giải chi tiết

Sự tác dụng của oxi với chất khác là sự oxi hóa.
Các phản ứng xảy ra sự oxi hóa là:
b) \(4Fe + 3{O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow F{e_2}{O_3}\)

d) \(2Mg + {O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2MgO\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close