Bài 7 trang 33 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 7 trang 33 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Quảng cáo

Đề bài

 Trong phòng thí nghiệm, người ta thường nung \(KCl{O_3}\) hoặc \(KMn{O_4}\) để điều chế khí oxi sử dụng cho các thí nghiệm khác. Nếu ta sử dụng cùng khối lượng hai chất này để điều chế khí oxi thì trường hợp nào sẽ thu được khối lượng khí oxi nhiều hơn.

Lời giải chi tiết

Lấy số mol mỗi chất là 1 mol.
Các phương trình hóa học:

\(\eqalign{
& 2KCl{O_3}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow 2KCl + 3{O_2} \cr
& 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{1.3} \over 2}(mol) \cr
& 2KMn{O_4}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow {K_2}Mn{O_4} + Mn{O_2} + {O_2} \cr
& 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;{1 \over 2}(mol) \cr} \)

\(\left. \matrix{  {n_{{O_2}(KCl{O_3})}} = {{1.3} \over 2} = 1,5mol \hfill \cr  {n_{{O_2}(KMn{O_4})}} = {1 \over 2}mol = 0,5mol \hfill \cr}  \right\}\) \( \Rightarrow {n_{{O_2}(KCl{O_3}) > }}{n_{{O_2}(KMn{O_4})}}\)

Khi lấy cùng số mol thì  \(KCl{O_3}\)được \({O_2}\) nhiều hơn  \(KMn{O_4}\) .

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close