Bài 1 trang 32 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 1 trang 32 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Quảng cáo

Đề bài

Hoàn thành các phương trình hóa học sau và gọi tên sản phẩm:
a) \(C + {O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow C{O_2}\)

b) \(P + {O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow {P_2}{O_5}\)

c) \({H_2} + {O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow {H_2}O\)

d) \(Al + {O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow A{l_2}{O_3}\)

 

Lời giải chi tiết

a) Phương trình hóa học : \(C + {O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow C{O_2}\)

Sản phẩm thu được là \(C{O_2}\) có tên gọi là cacbon đioxit hay khí cacbonic.
b) Phương trình hóa học: \(4P + 5{O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2{P_2}{O_5}\)

Sản phẩm thu được là \({P_2}{O_5}\) có tên là điphotpho pentaoxit.
c) Phương trình hóa học : \(2{H_2} + {O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2{H_2}O\)

Sản phẩm thu được là \({H_2}O\)   có tên gọi là nước.
d) Phương trình hóa học: \(4Al + 3{O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2A{l_2}{O_3}\)

Sản phẩm thu được là \(A{l_2}{O_3}\) có tên gọi là nhôm oxit.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close