Bài 7: Tôn trọng phụ nữ trang 23

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 6: Tôn trọng phụ nữ trang 23, 24, 25 VBT Đạo Đức 5. Bài 2: Em hãy bày tỏ thái độ của mình về mỗi ý kiến dưới đây

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đánh dấu + vào ô trống trước những việc làm thể hiện sự tôn trọng phụ nữ của các bạn nam.

□ a) Khi lên xe ô tô, luôn nhường các bạn nữ lên xe trước.

□ b) Chúc mừng, tặng quà cho bà, mẹ, chị, em gái và các bạn nữ nhân ngày 8-3

□ c) Không thích làm chung với các bạn nữ trong công việc tập thể.

□ d) Không chơi với các bạn nữ.

Lời giải chi tiết:

Đánh dấu cộng vào ô trống a, b

a) Khi lên xe ô tô, luôn nhường các bạn nữ lên xe trước.

b) Chúc mừng, tặng quà cho bà, mẹ, chị, em gái và các bạn nữ nhân ngày 8-3

Bài 2

Em hãy bày tỏ thái độ của mình về mỗi ý kiến dưới đây

 a) Trẻ em trai và trẻ em gái có quyền được đối xử bình đẳng.

□ Tán thành

□ Không tán thành

 b) Con trai bao giờ cũng giỏi hơn con gái.

□ Tán thành

□ Không tán thành

 c) Nữ giới phải phục tùng nam giới.

□ Tán thành

□ Không tán thành

 d) Làm việc nhà không chỉ là trách nhiệm của mẹ và chị, em gái.

□ Tán thành

□ Không tán thành

Lời giải chi tiết:

a) Trẻ em trai và trẻ em gái có quyền được đối xử bình đẳng.

    Tán thành

 b) Con trai bao giờ cũng giỏi hơn con gái.

    Không tán thành

 c) Nữ giới phải phục tùng nam giới.

    Không tán thành

 d) Làm việc nhà không chỉ là trách nhiệm của mẹ và chị, em gái.

    Tán thành

Bài 3

Đánh dấu + vào ô trống trước những ngày và tên tổ chức dành riêng cho phụ nữ.

□ a) Ngày 2 tháng 9

□ b) Ngày 8 tháng 3

□ c) Ngày 20 tháng 10

□ d) Ngày 30 tháng 4

□ đ) Hội phụ nữ Việt Nam

□ e) Hội sinh viên Việt Nam

□ g) Câu lạc bộ các nữ doanh nhân

Lời giải chi tiết:

    b) Ngày 8 tháng 3

    c) Ngày 20 tháng 10

    đ) Hội phụ nữ Việt Nam

    g) Câu lạc bộ các nữ doanh nhân

Bài 4

Em hãy chọn một trong các từ ngữ (văn minh, quan trọng, phụ nữ, tôn trọng) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu dưới đây cho phù hợp.

   a) Bà, mẹ, chị gái, em gái, cô giáo và các bạn gái là những người .......... thân thiết xung quanh em.

   b) Người phụ nữ có vai trò ........... trong cuộc sống gia đình và xã hội.

   c) ........... phụ nữ là biểu hiện của người ..........

Lời giải chi tiết:

   a) Bà, mẹ, chị gái, em gái, cô giáo và các bạn gái là những người phụ nữ thân thiết xung quanh em.

   b) Người phụ nữ có vai trò quan trọng trong cuộc sống gia đình và xã hội.

   c) Tôn trọng phụ nữ là biểu hiện của người văn minh.

Bài 5

Em hãy cùng các bạn trong lớp lập kế hoạch tổ chức Ngày Quốc tế phụ nữ 8 – 3.

Lời giải chi tiết:

- Chúng em sẽ chia thành 3 nhóm:

    Một nhóm lập kế hoạch và hướng dẫn mọi người.

    Một nhóm trang trí lớp: sẽ thực hiện các việc như vẽ tranh, trang trí ruy băng, trang trí lớp, …

    Một nhóm mua đồ và thực hiện gói quà: mua nguyên liệu để trang trí, mua quà cho cô giáo và các bạn như: đồ dùng học tập, kẹp tóc, bánh kẹo, …

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

 • Bài 6: Kính già, yêu trẻ trang 20

  Giải câu 1, 2, 3, 4 bài 6: Kính già, yêu trẻ VBT Đạo Đức 5. Bài 1: Hãy ghi những việc nên làm thể hiện tình cảm kính già, yêu trẻ

 • Bài 5: Tình bạn trang 15

  Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bài 5: Tình bạn trang 16, 17, 18, 19 VBT Đạo Đức 5. Bài 4: Nối mỗi tình huống ở cột A với một cách ứng xử ở cột B cho phù hợp

 • Bài 4: Nhớ ơn tổ tiên trang 13

  Giải câu 1, 2, 3 bài 4: Nhớ ơn tổ tiên trang 13, 14 VBT Đạo Đức 5. Bài 2: Hãy ghi chữ Đ vào ô trống trước ý em cho là đúng

 • Bài 3: Có chí thì nên trang 11

  Giải câu 1, 2, 3 bài 3: Có chí thì nên trang 11, 12 VBT Đạo Đức 5. Bài 2: Đánh dấu cộng vào ô trống trước ý em cho là đúng

 • Bài 2: Có trách nhiệm về việc làm của mình trang 6

  Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 2: Có trách nhiệm về việc làm của mình trang 6, 7, 8, 9, 10 VBT Đạo Đức 5. Bài 4: Hãy ghi lại việc làm có trách nhiệm của em

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close