Bài 14: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trang 43

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bài 14: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trang 43, 44, 45, 46 VBT Đạo Đức 5. Bài 2: Đánh dấu cộng vào ô trống trước các ý kiến em cho là đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Em hãy xếp các từ ngữ (đất trồng, rừng, cát, ven biển, than đá, dầu mỏ, gió, ánh sáng mặt trời, ánh sáng điện, vườn cà phê, hồ nước tự nhiên, thác nước nhân tạo, nước ngầm, xi măng, đá vôi, nước máy) vào các cột trong bảng dưới đây cho phù hợp.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ và hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đánh dấu + vào ô trống trước các ý kiến em cho là đúng.

□ a) Tài nguyên thiên nhiên là rất quý và chỉ có hạn.

□ b) Nguồn nước là vô hạn nên không cần phải sử dụng tiết kiệm.

□ c) Hủy hoại tài nguyên thiên nhiên là vi phạm pháp luật.

□ d) Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là trách nhiệm chung của tất cả mọi người.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ và hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

Đánh dấu cộng và ô a, c, d

Bài 3

Em hãy chọn một trong các từ ngữ sau (hợp lí, thiên nhiên, phát triển, bền vững) để điền vào chỗ trống trong câu sau cho phù hợp.

   - Biết sử dụng ........ tài nguyên ............ là điều kiện để ......... môi trường ..........


Phương pháp giải:

Em đọc kĩ và hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

   - Biết sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên là điều kiện để phát triển môi trường bền vững.

Bài 4

Em hãy xếp các từ ngữ (không khai thác nước ngầm bừa bãi; đốt rẫy làm cháy rừng; phá rừng đầu nguồn; săn bắt các loài thú quý hiếm; sử dụng tiết kiệm điện, nước, giấy viết; xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, các vườn quốc gia) vào các cột trong bảng dưới đây cho phù hợp.


Phương pháp giải:

Em đọc kĩ rồi chủ động hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Xử lí tình huống:

  Em sẽ làm gì nếu ở các tình huống sau:

  a) Buổi sáng đi học, em nhìn thấy có nhiều xác cá chết nổi lên mặt sông?

  b) Em cùng các bạn đi rừng kiếm củi, nhìn thấy mấy người lạ đang lén lút chặt cây gỗ quý?

  c) Em nhìn thấy một bạn nhỏ định vứt xác súc vật chết xuống hồ?

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các tình huống rồi chọn các xử lí phù hợp

Lời giải chi tiết:

   a) Em sẽ bảo với cha mẹ, người lớn để nhờ họ báo với chính quyền là sông đang bị nhiễm độc.

   b) Em sẽ báo cáo cho bác kiểm lâm ngay lập tức rằng có người đang phá rừng.

   c) Em sẽ đến ngăn bạn đó không nên vứt xác súc vật chết xuống hồ bởi sẽ làm ô nhiễm hồ, nên cần hỏa táng hoặc vứt ra bãi rác.

Bài 6

Em hãy cùng các bạn trong nhóm lập một dự án nhỏ để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ở quê hương.

Tên dự án: ...............

   Mục tiêu dự án: ...............

   Địa điểm thực hiện: .............

   Thời gian thực hiện: ...........

   Từ ngày .......... tháng ....... năm ........ đến ngày .......... tháng .......... năm ...........

   Danh sách nhóm thực hiện:

   1. Nhóm tổ chức kế hoạch.

   2. Nhóm hậu cần.

   3. Nhóm dọn dẹp ở hồ

   4. Nhóm dọn dẹp ở bờ hồ

   Các nguồn lực hiện có: nhân lực, tài lực.

   KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CỤ THỂ


Phương pháp giải:

Em chủ động hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

Tên dự án: BẢO VỆ HỒ TÂY

   Mục tiêu dự án: làm sạch, đẹp hồ Tây và bờ hồ.

   Địa điểm thực hiện: hồ Tây.

   Thời gian thực hiện: 1 tháng

   Từ ngày 20 tháng 5 năm 2017 đến ngày 20 tháng 6 năm 2017

   Danh sách nhóm thực hiện:

   1. Nhóm tổ chức kế hoạch.

   2. Nhóm hậu cần.

   3. Nhóm dọn dẹp ở hồ

   4. Nhóm dọn dẹp ở bờ hồ

   Các nguồn lực hiện có: nhân lực, tài lực.

   KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CỤ THỂ

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

 • Bài 13: Em tìm hiểu về Liên hợp quốc trang 41

  Giải câu 1, 2, 3, 4 bài 13: Em tìm hiểu về Liên hợp quốc trang 41, 42 VBT Đạo Đức 5. Bài 1: Em hãy bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến dưới đây

 • Bài 12: Em yêu hoà bình trang 37

  Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 12: Em yêu hoà bình trang 37, 38, 39, 40 VBT Đạo Đức 5. Bài 2: Nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để thành một câu hoàn chỉnh

 • Bài 11: Em yêu Tổ quốc Việt Nam trang 33

  Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bài 11: Em yêu Tổ quốc Việt Nam trang 33, 34, 35, 36 VBT Đạo Đức 5. Bài 2: Hãy nối những hình ảnh có liên quan đến Việt Nam với ô chữ VIỆT NAM

 • Bài 10: Uỷ ban nhân dân xã (phường) em trang 32

  Giải câu 1, 2, 3 bài 10: Uỷ ban nhân dân xã (phường) em trang 32, 33 VBT Đạo Đức 5. Bài 1: Em hãy đánh dấu cộng vào ô trống trước những việc cần đến uỷ ban nhân dân xã (phường) để giải quyết

 • Bài 9: Em yêu quê hương trang 29

  Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 9: Em yêu quê hương trang 29, 30, 31 VBT Đạo Đức 5. Bài 3: Em hãy bày tỏ thái độ của mình về mỗi ý kiến dưới đây

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close