Bài 10: Uỷ ban nhân dân xã (phường) em trang 32

Giải câu 1, 2, 3 bài 10: Uỷ ban nhân dân xã (phường) em trang 32, 33 VBT Đạo Đức 5. Bài 1: Em hãy đánh dấu cộng vào ô trống trước những việc cần đến uỷ ban nhân dân xã (phường) để giải quyết

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Em hãy đánh dấu + vào ô trống trước những việc cần đến Ủy ban nhân dân xã (phường) để giải quyết.

□ a) Đăng kí tạm trú cho khách ở lại nhà qua đêm.

□ b) Cấp giấy khai sinh cho em bé.

□ c) Xác nhận hộ khẩu để đi học, đi làm, …

□ d) Tổ chức các đợt tiêm vác-xin phòng bệnh cho trẻ em.

□ đ) Tổ chức giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

□ e) Xây dựng trường học, điểm vui chơi cho trẻ em, trạm y tế.

□ g) Mừng thọ người già.

□ h) Tổng vệ sinh làng xóm, phố phường.

□ i) Tổ chức các hoạt động khuyến học (khen thưởng học sinh giỏi, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, …)

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ rồi hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

Đánh dấu cộng vào ô trống a, b, c, e

Bài 2

Đánh dấu + vào ô trống trước cách giải quyết mà em cho là phù hợp nhât trong mỗi tình huống dưới đây.

 a) Gia đình em không tham gia tổng vệ sinh đường phố (ngõ xóm) vào sáng thứ bảy hàng tuần theo quy định của địa phương. Em sẽ:

□ Mặc kệ, cho rằng không phải việc của mình.

□ Nhắc bố, mẹ tham gia tổng vệ sinh.

□ Dậy sớm cùng tham gia tổng vệ sinh với mọi người.

 b) Xã (phường) tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em. Em sẽ:

□ Không tham gia vì không thích.

□ Tham gia theo khả năng của mình.

□ Tích cực tham gia và rủ các bạn cùng tham gia.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các tình huống và trả lời.

Lời giải chi tiết:

 a) Gia đình em không tham gia tổng vệ sinh đường phố (ngõ xóm) vào sáng thứ bảy hàng tuần theo quy định của địa phương. Em sẽ:

     Nhắc bố, mẹ tham gia tổng vệ sinh.

     Dậy sớm cùng tham gia tổng vệ sinh với mọi người.

 b) Xã (phường) tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em. Em sẽ:

     Tham gia theo khả năng của mình.

     Tích cực tham gia và rủ các bạn cùng tham gia.

Bài 3

Hãy ghi những hoạt động có liên quan tới trẻ em mà xã (phường) em đã tổ chức. Em đã tham gia những hoạt động nào trong các hoạt động đó.

Phương pháp giải:

Em chủ động hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

 - Các hoạt động xã (phường) em tổ chức mà em tham gia là:

    Sinh hoạt hè hàng năm.

    Dọn dẹp phố phường.

    Ủng hộ vùng thiên tai bão lũ.

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

 • Bài 11: Em yêu Tổ quốc Việt Nam trang 33

  Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bài 11: Em yêu Tổ quốc Việt Nam trang 33, 34, 35, 36 VBT Đạo Đức 5. Bài 2: Hãy nối những hình ảnh có liên quan đến Việt Nam với ô chữ VIỆT NAM

 • Bài 12: Em yêu hoà bình trang 37

  Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 12: Em yêu hoà bình trang 37, 38, 39, 40 VBT Đạo Đức 5. Bài 2: Nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để thành một câu hoàn chỉnh

 • Bài 13: Em tìm hiểu về Liên hợp quốc trang 41

  Giải câu 1, 2, 3, 4 bài 13: Em tìm hiểu về Liên hợp quốc trang 41, 42 VBT Đạo Đức 5. Bài 1: Em hãy bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến dưới đây

 • Bài 14: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trang 43

  Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bài 14: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trang 43, 44, 45, 46 VBT Đạo Đức 5. Bài 2: Đánh dấu cộng vào ô trống trước các ý kiến em cho là đúng

 • Bài 9: Em yêu quê hương trang 29

  Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 9: Em yêu quê hương trang 29, 30, 31 VBT Đạo Đức 5. Bài 3: Em hãy bày tỏ thái độ của mình về mỗi ý kiến dưới đây

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close