Bài 13: Em tìm hiểu về Liên hợp quốc trang 41

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài 13: Em tìm hiểu về Liên hợp quốc trang 41, 42 VBT Đạo Đức 5. Bài 1: Em hãy bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến dưới đây

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Em hãy bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến dưới đây:

 a) Liên hợp quốc là tổ chức của các nước giàu.

□ Tán thành

□ Không tán thành

 b) Liên hợp quốc bao gồm tất cả các nước trên thế giới.

□ Tán thành

□ Không tán thành

 c) Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em là do Liên hợp quốc soạn thảo và thông qua.

□ Tán thành

□ Không tán thành

 d) Liên hợp quốc rất quan tâm đến trẻ em và luôn đấu tranh cho các quyền của trẻ em.

□ Tán thành

□ Không tán thành

 đ) Tôn trọng và hợp tác với các cơ quan Liên hợp quốc là việc của người lớn.

□ Tán thành

□ Không tán thành

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ rồi hoàn thành bài tập

Lời giải chi tiết:

   a) Không tán thành.

   b) Tán thành.

   c) Tán thành.

   d) Tán thành.

   đ) Không tán thành

Bài 2

Hãy ghi lại một việc làm của Liên hợp quốc mang lại lợi ích cho trẻ em.

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và trả lời.

Lời giải chi tiết:

 - Từ ngày 2/9/1990 bản Công ước về Quyền trẻ em chính thức có hiệu lực, bản công ước có ý nghĩa vô cùng quan trọng với trẻ em như sau:

    + Thể hiện sự tôn trọng, quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với trẻ em.

    + Công ước là điều kiện cần thiết để trẻ em phát triển đầy đủ, toàn diện.

    + Là cơ sở pháp lí để bảo vệ quyền trẻ em.

Bài 3

Em hãy sưu tầm trên sách báo hoặc xem trên ti vi một tin về hoạt động của Liên hợp quốc (ở nước ta hoặc trên thế giới) và ghi lại vào vở.

Phương pháp giải:

Em chủ động hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

   - Phối hợp với các tổ chức khác như Chữ thập đỏ, Liên Hiệp Quốc cung cấp thực phẩm, nước uống, nơi cư ngụ và các dịch vụ nhân đạo khác cho những người dân đang phải chịu nạn đói, phải rời bỏ nhà cửa vì chiến tranh, hay bị ảnh hưởng bởi các thảm họa khác. Các cơ quan nhân đạo chính của Liên Hiệp Quốc là Chương trình Lương thực Thế giới (đã giúp cung cấp thực phẩm cho hơn 100 triệu người mỗi năm ở hơn 80 quốc gia), Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn hiện điều hành các dự án ở hơn 116 nước, cũng như các chiến dịch gìn giữ hòa bình tại hơn 24 quốc gia. Nhiều lần, các nhân viên cứu trợ của Liên Hiệp Quốc đã trở thành mục tiêu của các vụ tấn công (xem Các vụ tấn công vào nhân viên cứu trợ nhân đạo).

   - Liên Hiệp Quốc cũng tham gia vào việc hỗ trợ phát triển, ví dụ thông qua việc đưa ra Các mục tiêu Thiên niên kỷ. Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) là tổ chức đa bên lớn nhất tiến hành hỗ trợ kỹ thuật trên thế giới. Các tổ chức khác như WHO, UNAIDS, và Quỹ thế giới Phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét — là các định chế hàng đầu trong cuộc chiến chống lại bệnh tật trên thế giới, đặc biệt tại các nước nghèo. Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc là nhà cung cấp chính các dịch vụ sinh sản. Quỹ này đã giúp giảm tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và trẻ em tại 100 quốc gia.

   Hàng năm Liên Hiệp Quốc đưa ra Chỉ số Phát triển Con người (HDI), một biện pháp so sánh xếp hạng quốc gia theo sự nghèo khổ, học vấn, giáo dục, tuổi thọ, và các yếu tố khác.

Bài 4

Em hãy chọn một trong các từ ngữ (hợp tác, quốc tế, Liên hợp quốc, hòa bình) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn dưới đây cho phù hợp.

   - Liên hợp quốc là tổ chức ......... lớn nhất. Việt Nam là một nước thành viên của ............ Nước ta luôn .......... chặt chẽ với các nước thành viên khác của Liên hợp quốc trong các hoạt động vì .........., công bằng và tiến bộ của xã hội.


Phương pháp giải:

Em đọc kĩ và trả lời.

Lời giải chi tiết:

   - Liên hợp quốc là tổ chức quốc tế lớn nhất. Việt Nam là một nước thành viên của Liên hợp quốc. Nước ta luôn hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên khác của Liên hợp quốc trong các hoạt động vì hòa bình, công bằng và tiến bộ của xã hội.

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

 • Bài 14: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trang 43

  Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bài 14: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trang 43, 44, 45, 46 VBT Đạo Đức 5. Bài 2: Đánh dấu cộng vào ô trống trước các ý kiến em cho là đúng

 • Bài 12: Em yêu hoà bình trang 37

  Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 12: Em yêu hoà bình trang 37, 38, 39, 40 VBT Đạo Đức 5. Bài 2: Nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để thành một câu hoàn chỉnh

 • Bài 11: Em yêu Tổ quốc Việt Nam trang 33

  Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bài 11: Em yêu Tổ quốc Việt Nam trang 33, 34, 35, 36 VBT Đạo Đức 5. Bài 2: Hãy nối những hình ảnh có liên quan đến Việt Nam với ô chữ VIỆT NAM

 • Bài 10: Uỷ ban nhân dân xã (phường) em trang 32

  Giải câu 1, 2, 3 bài 10: Uỷ ban nhân dân xã (phường) em trang 32, 33 VBT Đạo Đức 5. Bài 1: Em hãy đánh dấu cộng vào ô trống trước những việc cần đến uỷ ban nhân dân xã (phường) để giải quyết

 • Bài 9: Em yêu quê hương trang 29

  Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 9: Em yêu quê hương trang 29, 30, 31 VBT Đạo Đức 5. Bài 3: Em hãy bày tỏ thái độ của mình về mỗi ý kiến dưới đây

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close