Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 14

Giải trang 14 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 5

Quảng cáo

I. Nguyên tố hóa học là gì?

1. Định nghĩa: nguyên tố hóa học là những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.

Quảng cáo
decumar

Số p là số đặc trưng của một nguyên tố hóa học

Các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố đều có số p bằng nhau

2. Kí hiệu hóa học:

Mỗi nguyên tố hóa học được biểu diễn bằng 1 hay 2 chữ cái

Theo quy ước mỗi kí hiệu của nguyên tố còn chỉ 1 nguyên tử của nguyên tố đó

Thí dụ: kí hiệu của nguyên tố hiđro là H, nguyên tố canxi là Ca

II. Nguyên tử khối

Nguyên tử khối : là khối lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

Một đơn vị cacbon (đvC) bằng 1/12 khối lượng của một nguyên tử C

Thí dụ: nguyên tử khối của C = 12 đvC; H = 1 đvC; O = 16 đvC

Mỗi nguyên tố có một nguyên tử khối riêng biệt. Vì vậy, dựa vào nguyên tử khối của một nguyên tố chưa biết, ta xác định được đó là nguyên tố nào

 III. Có bao nhiêu nguyên tố hóa học

Đến nay, đã biết được trên 110 nguyên tố

Trong vỏ Trái Đất: Nguyên tố phổ biến nhất là oxi, chiếm 49,4% về khối lượng, nguyên tố đứng hàng thứ 9 về khối lượng là hiđro nhưng nếu xét theo số nguyên tử thì nó chỉ đứng sau oxi

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close