Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 15 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 15 VBT hoá 8. Hãy so sánh xem nguyên tử magie nặng hơn hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với :....

Quảng cáo

Đề bài

Hãy so sánh xem nguyên tử magie nặng hơn hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với :

a) Nguyên tử cacbon.

b) Nguyên tử lưu huỳnh.

c) Nguyên tử nhôm.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

(Xem bảng 1, trang 42/SGK)

- Giữa hai nguyên tử magie và cacbon, magie nặng hơn, bằng \(\dfrac{{24}}{{12}} = 2\) lần.

- Giữa nguyên tử magie và lưu huỳnh, magie nhẹ hơn nguyên tử lưu huỳnh, bằng \(\dfrac{{24}}{{32}} = \dfrac{3}{4}\) lần.

- Giữa nguyên tử magie và nguyên tử nhôm, magie nhẹ hơn nguyên tử nhôm, bằng \(\dfrac{{24}}{{27}} = \dfrac{8}{9}\) lần.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close