Câu 5.1; 5.2 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 16 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5.1; 5.2 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 16 VBT hoá 8. Cho biết sơ đồ nguyên tử của bốn nguyên tố như sau:....

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

5.1

Cụm từ khác nhưng nghĩa tương đương với cụm từ : "có cùng số proton trong hạt nhân" trong định nghĩa về nguyên tố hoá học là :

A. có cùng thành phần hạt nhân.

B. có cùng khối lượng hạt nhân,  

C. có cùng điện tích hạt nhân.

(Ghi định nghĩa này về nguyên tố hoá học vào trong vở bài tập).

Lời giải chi tiết:

Cụm từ C (vì nơtron không mang điện nên điện tích của hạt nhân chỉ do proton mà có). Định nghĩa : Nguyên tố hoá học là tập hợp những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân.     

Quảng cáo
decumar

5.2

Cho biết sơ đồ nguyên tử của bốn nguyên tố như sau:

Hãy viết tên và kí hiệu của hóa học của mỗi nguyên tố ( xem bảng 1, phần phụ lục)

Lời giải chi tiết:

Cụm từ c (vì nơtron không mang điện nên điện tích của hạt nhân chỉ do proton mằ có). Định nghĩa : Nguyên tố hoá học là tập hợp những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân.     1

Từ sơ đồ nguyên tử ta biết được 

Nguyên tử          Sốp trong hạt nhân

        (a)                          4

        (b)                         5

        (c)                         12

        (d)                        15

Theo bảng 1, viết tên và kí hiệu hoá học của mỗi nguyên tố 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close