Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 15 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 15 VBT hoá 8. a) Cách viết 2 C, 5 O, 3 Ca lần lượt chỉ ý gì ?...

Quảng cáo

Đề bài

a) Cách viết 2 C, 5 O, 3 Ca lần lượt chỉ ý gì ?

b) Hãy dùng chữ số và kí hiệu hóa học để diễn đạt ý các ý sau : Ba nguyên tử nitơ, bảy nguyên tử canxi, bốn nguyên tử natri.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Các cách viết sau lần lượt cho biết

 2 C: hai nguyên tử cacbon , 5 O: 5 nguyên tử oxi , 3 Ca:3 nguyên tử canxi.

b) Dùng chữ số và kí hiệu hóa học diễn đạt các ý sau:

+ Ba nguyên tử nitơ : 3 N

+ Bảy nguyên tử canxi : 7 Ca

+ Bốn nguyên tử natri : 4 Na.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close