Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 15 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 15 VBT hoá 8. Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp.....

Quảng cáo

Đề bài

Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp.

a) Đáng lẽ nói những  ……………loại này, những……………loại kia, thì trong khoa học nói…………hóa học này…………hóa học kia.

b) Những nguyên tố có cùng số………trong hạt nhân đều là………….cùng loại, thuộc cùng một…………hóa học.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết về Nguyên tố hóa học Tại đây

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a. Đáng lẽ nói những nguyên tử loại này, những nguyên tử loại kia, thì trong khoa học nói nguyên tố hóa học này, nguyên tố hóa học kia.

b. Những nguyên tố có cùng số proton trong hạt nhân đều là nguyên tử cùng loại, thuộc cùng một nguyên tố hóa học.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close