Bài 4. Một số chức năng của hệ điều hành trang 13 SGK Tin học 7 Cánh diều

Hệ điều hành là một loại phần mềm đặc biệt. Tên gọi đó gợi cho em điều gì về chức năng của loại phần mềm này?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi tr 13

Khởi động

Hệ điều hành là một loại phần mềm đặc biệt. Tên gọi đó gợi cho em điều gì về chức năng của loại phần mềm này?

Lời giải chi tiết:

Hệ điều hành là một loại phần mềm đặc biệt. Tên gọi đó gợi cho em về chức năng của loại phần mềm này là điều hành và kiểm soát mọi hoạt động của máy tính.

Câu hỏi tr 14

Luyện tập

Em hãy kể tên một số biểu tượng thường thấy trên màn hình nền máy tính và cho biết đó có phải là phần mềm ứng dụng không?

Lời giải chi tiết:

- Một số biểu tượng thường thấy trên màn hình nền máy tính là: Cốc Cốc, Google Chrome, Mircrosoft Teams, Microsoft Excel, Microsoft Word, Zalo,...

- Các phần mềm trên là các phần mềm ứng dụng.

Câu hỏi tr 15

Luyện tập

Bài 1. Hãy kể tên và nêu sơ lược chức năng một số phần mềm ứng dụng mà em biết

Lời giải chi tiết:

Một số phần mềm ứng dụng mà em biết là:

- Microsoft Word: Soạn thảo văn bản.

- Microsoft Excel: Trình bày thông tin dưới dạng bảng và tính toán.

- Microsoft PowerPoint: Phần mềm trình chiếu.

- Zoom: Phần mềm học trực tuyến.

- Google Chrome: Trình duyệt web.

Bài 2: Hãy nêu một vài việc do hệ điều hành thực hiện để chứng tỏ hệ điều hành là một phần mềm đặc biệt, khác với mọi phần mềm ứng dụng

Lời giải chi tiết:

Một số chức năng đặc biệt của hệ điều hành mà phần mềm ứng dụng không có là:

- Khởi động và kiểm soát mọi hoạt động của máy tính, làm trung gian giữa người dùng với các phần mềm ứng dụng.

- Quản lí các tài khoản người dùng máy tính, các phần mềm ứng dụng và các tệp dữ liệu có trong máy tính.

- Thu dọn dữ liệu, kết thúc các chương trình và tắt máy khi nhận lệnh.

Vận dụng

Hãy tìm hiểu và trả lời các câu hỏi sau:

1. Máy tính em đang dùng đã có phần mềm phòng chống virus nào chưa?

2. Hệ điều hành mà em biết có các lựa chọn sao lưu nào?

Lời giải chi tiết:

1. Máy tính em đang dùng đã có phần mềm phòng chống virus, đó là phần mềm McAfee AntiVirus Plus.

2. Hệ điều hành mà em biết có các lựa chọn sao lưu:

- Sao lưu vào ổ đĩa ngoài.

- Sao lưu thông qua mạng Internet.

- Sao lưu bằng điện toán đám mây như Google Drive, Dropbox, OneDrive.

Câu hỏi tự kiểm tra 

Câu 1. Trong các biểu tượng bên, đâu ra biểu tượng của phần mềm ứng dụng?

 

Phương pháp giải:

Quan sát hình các biểu tượng

Lời giải chi tiết:

Biểu tượng của phần mềm ứng dụng là:

Câu 2. Trong các câu sau, câu nào đúng?

Phòng chống virus và sao lưu dự phòng là chức năng của hệ điều hành, ta không cần làm gì thêm.

Hệ điều hành hỗ trợ phòng chống virus và sao lưu dự phòng.

Lời giải chi tiết:

1. Sai vì hệ điều hành chỉ hỗ trợ phòng chống virus và sao lưu dự phòng chứ không phải chức năng của hệ điều hành. Nếu máy tính của bạn không có thì bạn sẽ phải cài đặt thêm các phần mềm trên.

2. Đúng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close