Bài 3. Thực hành với các thiết bị vào - ra trang 11 SGK Tin học 7 Cánh diều

Cổng cắm chuột hoặc bàn phím của máy tính để bàn bị gãy một chân cắm nên không thể cắm chuột hoặc bàn phím có dây. Làm thế nào để có thể tiếp tục sử dụng máy tính được?

Quảng cáo

Vận dụng

Cổng cắm chuột hoặc bàn phím của máy tính để bàn bị gãy một chân cắm nên không thể cắm chuột hoặc bàn phím có dây. Làm thế nào để có thể tiếp tục sử dụng máy tính được?

Lời giải chi tiết:

Cổng cắm chuột hoặc bàn phím của máy tính để bàn bị gãy một chân cắm nên không thể cắm chuột hoặc bàn phím có dây. Để tiếp tục sử dụng máy tính, chúng ta có thể sử dụng bàn phím, chuột có dây gắn đầu cắm USB hoặc bàn phím, chuột không dây kèm đầu cắm USB.

Quảng cáo
close