Bài 1. Giới thiệu mạng xã hội trang 21 Tin học 7 Cánh diều

Em đã biết sử dụng những công cụ nào để trao đổi thông tin trên Internet? Em hãy quan sát giáo viên thực hiện một số thao tác trên trang mạng xã hội và cho biết mạng xã hội giúp giáo viên làm những gì?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi tr 21

Khởi động

Em đã biết sử dụng những công cụ nào để trao đổi thông tin trên Internet?

1) Thư điện tử;              2) Chat;           3) Điễn đàn trực tuyến;              4) Mạng xã hội

Lời giải chi tiết:

 Những công cụ mà em đã biết sử dụng để trao đổi thông tin trên Internet là thư điện tử, chat và mạng xã hội.

Câu hỏi tr 22

Hoạt động

Em hãy quan sát giáo viên thực hiện một số thao tác trên trang mạng xã hội và cho biết mạng xã hội giúp giáo viên làm những gì?

Lời giải chi tiết:

Mạng xã hội đã giúp giáo viên: Tạo trang thông tin cá nhân, chia sẻ những ý tưởng của mình, bài viết, hình ảnh, video. Thông báo về một số hoạt động, sự kiện trên mạng hay ngoài đời. Bình luận, bày tỏ ý kiến đối với nội dung ở các trang của bạn bè. Gửi tin nhắn cho bạn bè, thực hiện cuộc gọi điện thoại...

Câu hỏi tr 23

Luyện tập

Trong các website dưới đây, website nào là mạng xã hội?

1) https://www.facebook.com                               3) https://hoahoctro.tienphong.vn

2) https://zalo.me                                                4) https://thieuniem.vn   

Lời giải chi tiết:

1)https://www.facebook.com

2)https://zalo.me                                                 

Vận dụng

Theo em, mạng xã hội có điểm gì khác so với các website thông thường?

Lời giải chi tiết:

Mạng xã hội: Mạng xã hội cho phép người dùng kết nối các thành viên để trao đổi và chia sẻ thông tin. Các thành viên trong mạng xã hội có thể trò chuyện trực tiếp, kết nối với nhau thông qua các mối quan hệ trên mạng xã hội, chia sẻ câu chuyện, bài viết, ý tưởng cá nhân, đăng ảnh, video,......

Câu hỏi tự kiểm tra

Trong các câu hỏi sau, những câu hỏi nào đúng?

1)Mạng xã hội là một ứng dụng web.

2)Người dùng không thể đưa thông tin lên mạng xã hội.

3)Số lượng người tham gia kết bạn được giới hạn dưới 10 người.

4)Người dùng chỉ có thể chia sẻ bài viết dạng văn bản cho bạn bè trên mạng xã hội.

Lời giải chi tiết:

1)Mạng xã hội là một ứng dụng web. Đúng

2)Người dùng không thể đưa thông tin lên mạng xã hội. Sai

3)Số lượng người tham gia kết bạn trên mạng xã hội được giới hạn dưới 10 người. Đúng

4)Người dùng chỉ có thể chia sẻ bài viết dạng văn bản cho bạn bè trên mạng xã hội. Sai

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close