Bài 2. Các thiết bị vào - ra trang 8 SGK Tin học 7 Cánh diều

Theo em, ổ đĩa cứng có phải thiết bị vào - ra hay không? Hãy kể tên những thiết bị có thể.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi tr 8

Hoạt động

Theo em, ổ đĩa cứng có phải thiết bị vào - ra hay không?

Lời giải chi tiết:

Theo em, ổ đĩa cứng không phải thiết bị vào - ra mà là thiết bị lưu trữ.

Hoạt động

Hãy kể tên những thiết bị có thể:

1) Thu nhận thông tin đưa vào máy tính.

2) Xuất thông tin ra khỏi máy tính dưới dạng quen thuộc với con người.

3) Đọc hay lưu dữ liệu số từ máy tính vào vật lưu trữ hoặc gửi lên mạng.

Lời giải chi tiết:

Những thiết bị:

1) Thu nhận thông tin đưa vào máy tính là: ổ đĩa cứng, thẻ nhớ, USB, đĩa CD, DVD.

2) Xuất thông tin ra khỏi máy tính dưới dạng quen thuộc với con người là: màn hình, máy chiếu, máy in.

3) Đọc hay lưu dữ liệu số từ máy tính vào vật lưu trữ hoặc gửi lên mạng là máy ảnh số, ghi âm số.

Câu hỏi tr 10

Luyện tập

Bài 1. Hãy kể những thiết bị vào nhận thông tin dạng âm thanh và dạng hình ảnh mà em biết.

Lời giải chi tiết:

Những thiết bị vào nhận thông tin dạng âm thanh và dạng hình ảnh mà em biết là:

- Thiết bị vào nhận thông tin dạng âm thanh: máy ghi âm số,...

- Thiết bị vào nhận thông tin dạng hình ảnh: máy ảnh số, máy quay video số,...

Bài 2. Hãy kể những thiết bị ra xuất thông tin dạng âm thanh và dạng hình ảnh mà em biết.

Lời giải chi tiết:

Những thiết bị ra xuất thông tin dạng âm thanh và dạng hình ảnh mà em biết là:

- Thiết bị ra xuất thông tin dạng âm thanh: máy chiếu,...

- Thiết bị ra xuất thông tin dạng hình ảnh: máy in,...

Vận dụng

Nếu muốn chat video với bạn bằng máy tính để bàn thì em cần có thêm những thiết bị gì?

Lời giải chi tiết:

Nếu muốn chat video với bạn bằng máy tính để bàn thì em cần có thêm những thiết bị: mircro để nói chuyện với bạn và camera (hay còn gọi là webcam) để nhìn thấy bạn.

Câu hỏi tự kiểm

Câu 1. Thiết bị vào - ra là gì?

Lời giải chi tiết:

Thiết bị vào - ra là tên gọi chung của các thiết bị để khi hoạt động, máy tính nhận thông tin từ thế giới bên ngoài và xuất thông tin ra thế giới bên ngoài.

Câu 2. Hãy kể tên một số thiết bị vào

Lời giải chi tiết:

Một số thiết bị vào là: thẻ nhớ, USB, đĩa CD, DVD, máy ảnh số, ghi âm số, máy quay video,...

Câu 3. Hãy kể tên một số thiết bị ra.

Lời giải chi tiết:

Một số thiết bị ra: máy in, máy chiếu,...

 

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close