Bài 11: Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của hệ tuần hoàn trang 71, 72, 73 SGK Sinh 11 - Chân trời sáng tạo

Mục đích thực hiện thí nghiệm

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH tr 73

CH1: 

Mục đích thực hiện thí nghiệm

Phương pháp giải:

Huyết áp là áp lực máu tác động lên thành mạch, gồm huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Huyết áp cao nhất ở động mạch chủ và giảm dần theo khoảng cách tính từ tâm thất trái.

Hoạt động tim mạch được điều hòa bằng cơ chế thần kinh (thông qua hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm) và cơ chế thể dịch.

Lời giải chi tiết:

- Đo được huyết áp ở người và nhận biết sức khỏe từ kết quả đo. Đếm nhịp tim người ở các trạng thái hoạt động khác nhau và giải thích kết quả

- Mổ được tim ếch và tìm hiểu tính tự động của tịm

- Tìm hiểu được vai trò của dây thần kinh giao cảm và đối giao cảm, tác động của adrenaline đến hoạt động của tim

CH2: 

Kết quả và giải thích

a, Từ kết quả đo huyết áp và nhịp tim người, hãy giải thích sự thay đổi của các chỉ số này ngay sau khi hoạt động và sau khi nghỉ ngơi một thời gian

b, Tìm hiểu hoạt động của tim ếch:

- Cho biết kết quả hoạt động của tim ếch sau khi đã cắt rời khỏi cơ thể

- Kết quả đếm nhịp tim của ếch trước và sau khi kích thích bằng adrenaline

- Từ kết quả thực hành, em hãy nhận xét vai trò của dây thần kinh giao cảm - đối giao cảm, tác động của adrenaline đến hoạt động của tim ếch.

Phương pháp giải:

Huyết áp là áp lực máu tác động lên thành mạch, gồm huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Huyết áp cao nhất ở động mạch chủ và giảm dần theo khoảng cách tính từ tâm thất trái.

Hoạt động tim mạch được điều hòa bằng cơ chế thần kinh (thông qua hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm) và cơ chế thể dịch.

Lời giải chi tiết:

a,

- Trước khi chạy nhanh tại chỗ, nhịp tim là ổn định, sau khi chạy nhanh nhịp tim tăng mạnh, sau khi nghỉ 5 phút nhịp tim trở về mức ổn định.

- Trước khi chạy nhanh tại chỗ, huyết áp là ổn định, sau khi chạy nhanh huyết áp tăng mạnh, sau khi nghỉ 5 phút huyết áp trở về mức ổn định.

Giải thích: Sau khi hoạt động mạnh, các tế bào của cơ thể thiếu O2, tim đập nhanh để đẩy máu giàu O2 tới các tế bào làm cho huyết áp tăng. Sau khi nghỉ ngơi, cơ thể trở lại trạng thái ổn định bình thường nên nhịp tim ổn định trở lại và huyết áp cũng ổn định trở lại.

b,

- Tim ếch sau khi cắt rời khỏi cơ thể vẫn còn có khả năng co dãn nhịp nhàng trong dung dịch sinh lí một khoảng thời gian nhất định là nhờ có hệ dẫn truyền tim. Hệ dẫn truyền tim là tập hợp sợi đặc biệt có trong thành tim, bao gồm: nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất, bó His và mạng Puôckin.

- Nhịp tim lúc bình thường đập chậm hơn nhịp tim khi có tác động của adrenaline. Bởi vì adrenaline (thể dịch) tác động đến sự hoạt động của tim, làm cho tim đập nhanh hơn, mạnh hơn, mạch máu và huyết áp tăng.

c,

- Dây thần kinh giao cảm - đối giao cảm chi phối hoạt động của tim

- Adrenaline có tác dụng phản ứng chống lại sự tăng lên nhanh chóng của nhịp tim.

CH3: 

Kết luận

Phương pháp giải:

Huyết áp là áp lực máu tác động lên thành mạch, gồm huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Huyết áp cao nhất ở động mạch chủ và giảm dần theo khoảng cách tính từ tâm thất trái.

Hoạt động tim mạch được điều hòa bằng cơ chế thần kinh (thông qua hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm) và cơ chế thể dịch.

Lời giải chi tiết:

- Khi vận động mạnh, huyết áp và nhịp tim tăng mạnh

- Tim ếch sau khi cắt rời khỏi cơ thể vẫn còn có khả năng co dãn nhịp nhàng trong dung dịch sinh lí một khoảng thời gian nhất định là nhờ có hệ dẫn truyền tim

- Nhịp tim lúc bình thường đập chậm hơn nhịp tim khi có tác động của adrenaline

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close