Phần câu hỏi bài 6, 7 trang 25 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 6, 7 trang 25 VBT toán 8 tập 2. Hãy điền điều kiện của ẩn số x vào chố trống trong mỗi trường hợp sau đây: a) x là số tuổi của một học sinh ...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền điều kiện của ẩn số \(x\) vào chố trống trong mỗi trường hợp sau đây:

a) \(x\) là số tuổi của một học sinh; ..........

b) \(x\) là vận tốc của một chuyển động; ..........

c) \(x\) là tử số của một phân số; ..........

d) \(x\) là mẫu số của một phân số; ..........

e) \(x\) là một chữ số; ..........

g) \(x\) là độ dài của một quãng đường; ..........

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm điều kiện của x trong mỗi trường hợp

Lời giải chi tiết

a) \(x\) là số tự nhiên khác \(0\).

b) \(x\) là số thực dương.

c) \(x\) là số nguyên.

d) \(x\) là số nguyên khác \(0\).

e) \(x\in\{0;1;2;3;4;5;6;7;8;9\}\).

g) \(x\) là số thực dương.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close