Bài 26 trang 27 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 26 trang 27 VBT toán 8 tập 2. Lan mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng 120 nghìn đồng ...

Quảng cáo

Đề bài

Lan mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng \(120\) nghìn đồng, trong đó đã tính cả \(10\) nghìn đồng là thuế giá trị gia tăng (viết tắt VAT). Biết rằng thuế VAT đối với loại hàng thứ nhất là \(10\%\); thuế VAT đối với loại hàng thứ 2 là \(8\%\). Hỏi nếu không kể thuế VAT thì Lan phải trả mỗi loại hàng bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

B1: Đặt tiền mua loại hàng thứ nhất không kể thuế VAT là \(x\),

B2: Biểu diễn các đại lượng còn lại theo \(x\).

B3: Lập phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa các đại lượng và giải phương trình đó.

B4: Kết luận (Kiểm tra nghiệm tìm được với điều kiện)

Lời giải chi tiết

Gọi số tiền Lan phải trả cho loại hàng thứ nhất (không kể VAT) là \(x\) (nghìn đồng) (điều kiện \(0<x<110\)). Ta lập bảng sau:

Từ bảng trên, ta có phương trình:

\(\dfrac{{10}}{{100}}x + \dfrac{8}{{100}}.\left( {110 - x} \right) = 10\)

Giải phương trình:

\(\begin{array}{l}
10x + 8\left( {110 - x} \right) = 1000\\
\Leftrightarrow 10x + 880 - 8x = 1000\\
\Leftrightarrow 2x = 120
\end{array}\)

\( \Leftrightarrow x = 120:2\)

\( \Leftrightarrow x= 60\) (thỏa mãn)

Trả lời:

Vậy số tiền Lan phải trả cho loại hàng thứ nhất không kể thuế VAT là \(60\) nghìn đồng.

Số tiền Lan phải trả cho loại hàng thứ hai không kể thuế VAT là: \(110-60=50\) nghìn đồng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close