Giải mục 1 trang 84,85 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

Khoảng biến thiên

Quảng cáo

Đề bài

Trả lời câu hỏi Hoạt động 1 trang 84 SGK Toán 12 Cánh diều

Xét mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi Bảng 2.

a) Tìm \({a_1},{a_6}\) lần lượt là đầu mút trái của nhóm 1, đầu mút phải của nhóm 5

b) Tính hiệu \(R = {a_6} - {a_1}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát bảng số liệu

Lời giải chi tiết

a) \({a_1} = 40\); \({a_6} = 65\)

b) \(R = {a_6} - {a_1} = 65 - 40 = 15\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close