Tuần 30 trang 88 Hoạt động trải nghiệm lớp 3 Kết nối tri thức

Tìm hiểu và xác định những dấu hiệu cho thấy môi trường bị ô nhiễm.Làm bảng thông tin môi trường để thông báo về kết quả khảo sát tình trạng môi trường.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Môi trường kêu cứu

Câu 1: Tìm hiểu và xác định những dấu hiệu cho thấy môi trường bị ô nhiễm

- Xem tranh, ảnh, phim tư liệu ngắn,... và thảo luận về tình trạng ô nhiễm môi trường ở địa phương.

- Xác định những dấu hiệu ô nhiễm môi trường hằng ngày mà em đã quan sát được: rác, nước thải, khói bụi, tiếng ồn,...

Hoạt động trải nghiệm lớp 3 Tuần 30 trang 88, 89, 90 - Kết nối tri thức

Phương pháp giải:

Em quan sát, tìm hiểu và trả lời.

Lời giải chi tiết:

- Học sinh tự thực hiện.

- Những dấu hiệu ô nhiễm môi trường:
+ Ô nhiễm môi trường sống do vứt rác bừa bãi.

+ Ô nhiễm môi trường nước do nước thải chưa qua xử lý từ các nhà máy, khu công nghiệp.

+ Ô nhiễm không khí do khói bụi từ các nhà máy, khu công nghiệp.

+ Ô nhiễm môi trường đất do việc sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc hóa học,...

+ Ô nhiễm tiếng ồn do âm thanh lớn phát từ loa đài của các cửa hàng, của phương tiện giao thông,...

Bảng thông tin môi trường

Đề bài: Làm bảng thông tin môi trường để thông báo về kết quả khảo sát tình trạng môi trường.

- Làm bảng “Thông tin môi trường”.

- Các nhóm viết, vẽ, gắn thông tin về kết quả khảo sát lên bảng.

- Đưa ra những lời cảnh báo về tín hiệu kêu cứu của môi trường từ những gì em và người thân quan sát được.

Hoạt động trải nghiệm lớp 3 Tuần 30 trang 88, 89, 90 - Kết nối tri thức

Phương pháp giải:

Em cùng các bạn làm theo hướng dẫn để hoàn thành.

Lời giải chi tiết:

- Học sinh tự thực hiện.

- Lời cảnh báo về tín hiệu kêu cứu của môi trường: Tình trạng ô nhiễm môi trường đang ở mức báo động ảnh hưởng rất lớn đến tự nhiên và cuộc sống của chính con người.

Quảng cáo
close