Tuần 29 trang 85 Hoạt động trải nghiệm lớp 3 Kết nối tri thức

Thảo luận quy tắc ứng xử để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1: Thảo luận quy tắc ứng xử để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

- Xác định hành vi nên hay không nên làm khi đi thăm quan

- Lựa chọn một hình thức trình bày sao cho sinh động hấp dẫn.

Hoạt động trải nghiệm lớp 3 Tuần 29 trang 85, 86, 87 - Kết nối tri thức

Phương pháp giải:

Em dựa vào gợi ý và hoàn thành.

Lời giải chi tiết:

- Những hành vi nên làm:

+ Xếp hàng ngay ngắn, đợi đến lượt mình.

+ Bỏ rác đúng nơi quy định

+ Mặc quần áo thoải mái nhưng lịch sự

+ Làm theo hướng dẫn của nhân viên và người phụ trách.

+ ….

- Những hành vi không nên làm:

+ Vứt rác bừa bãi

+ khắc tên lên cây, không vẽ lên đá.

+ đạp lên hoa, ngồi lên cỏ. 

+ Nói chuyện, đùa nghịch gây mất trật tự

+.....

Quảng cáo
close