Tuần 18 trang 52 Hoạt động trải nghiệm lớp 3 Kết nối tri thức

Viết một lá thư (hoặc làm bưu thiếp 3D) để bày tỏ lòng biết ơn của em đối với một thành viên trong gia đình.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 2: 

Thực hiện viết lá thư tri ân gửi một thành viên trong gia đình.

- Viết một lá thư (hoặc làm bưu thiếp 3D) để bày tỏ lòng biết ơn của em đối với một thành viên trong gia đình.

- Gấp và trang trí phong bì, điền tên người gửi - người nhận đúng cách.

- Chia sẻ với bạn về ý tưởng trao thư, bưu thiếp đến người thân sao cho bất ngờ, thú vị.

Phương pháp giải:

Em làm theo hướng dẫn để hoàn thành.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close