Câu 8* phần bài tập học theo SGK – Trang 122 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 8* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 122 VBT hoá 9. Cho dung dich axit axetic nồng độ a% tác dụng vừa đủ ....

Quảng cáo

Đề bài

Cho dung dich axit axetic nồng độ a% tác dụng vừa đủ với dung dich NaOH nồng độ 10%, thu được dung dịch có nồng độ 10,25%. Hãy tính a.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

PTHH: CH3COOH  +  NaOH  ->CH3COONa  + H2O

Gọi mddCH3COOH t/d hết với 100g dd NaOH 10% là x; mCH3COOH=\(\frac{{a\,x}}{{100}}\)

=> nCH3COOH=  \(\frac{{a\,x}}{{100.60}}\) (I);

Tính nNaOH trong 100g dd NaOH 10% là 

Theo PTHH,nCH3COOH = nCH3COONa=nNaOH 

Tính mCH3COONa  ; mdd sau phản ứng là: mdd= x+ 100;

Áp dụng công thức \(C{\% _{ddC{H_3}COONa}} = \frac{{{m_{C{H_3}COONa}}}}{{x + 100}}.100\% \)

Thay giá trị của x vào (I) => a

Lời giải chi tiết

Ta có phương trình phản ứng :

CH3COOH  +  NaOH  ->CH3COONa  + H2O

Gọi mddCH3COOH t/d hết với 100g dd NaOH 10% là x; mCH3COOH=\(\frac{{a\,x}}{{100}}\)

=> nCH3COOH=  \(\frac{{a\,x}}{{100.60}}\) (I); nNaOH trong 100g dd NaOH 10% là : 0,25 mol

Theo PTHH,nCH3COOH = nCH3COONa=nNaOH =0,25mol

mCH3COONa = 0,25. 82 = 20,5 g: mdd sau phản ứng là: mdd= x+ 100;

\(C{\% _{ddC{H_3}COONa}} = \frac{{{m_{C{H_3}COONa}}}}{{x + 100}}.100\%  = 10,25\%  =  > x = 100\)

Thay giá trị của x vào (I) => \(\frac{{a\,x}}{{100.60}}\)= 0,25 <=> a=15

Loigiaihay.com

 

 

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close