Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 121 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 121 VBT hoá 9. Hãy viết phương trình hóa học điều chế axit axetic từ :....

Quảng cáo

Đề bài

Hãy viết phương trình hóa học điều chế axit axetic từ :

a) natri axetat và axit sunfuric.

b) rượu etylic.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về axit axetic Tại đây

Lời giải chi tiết

Phương trình hóa học điều chế axit axetic :

a) 2CH3COONa  +  H2SO4 đ  -> 2CH3COOH  +  Na2SO4

b) CH3 – CH2OH  +  O2 \(\overset{men}{\rightarrow}\) CH3COOH  +  H2O

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close