Câu 7 phần bài tập học theo SGK – Trang 121 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 7 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 121 VBT hoá 9.Cho 60 gam CH3COOH tác dụng với 100 gam CH3CH2OH thu được 55 gam CH3-COO-CH2-CH3....

Quảng cáo

Đề bài

Cho 60 gam CH3COOH tác dụng với 100 gam CH3CH2OH thu được 55 gam CH3-COO-CH2-CH3.

a) Viết phương trình hóa học và gọi tên sản phẩm của phản ứng.

b) Tính hiệu suất của phản ứng trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Viết PTHH

- Tính toán theo PTHH

Công thức tính hiệu suất: H=\(\frac{mTT}{mLT}\).100%

Lời giải chi tiết

Phương trình hóa học của phản ứng.

CH3COOH  +  C2H5OH \(\xrightarrow[{{t^o}}]{{{H_2}S{O_4}\,dac}}\) CH3-COO-CH2-CH3  + H2O.

Sản phẩm của phản ứng là: (etylaxetat)

b) Theo phương trình phản ứng, vì lượng C2H5OH dư nên lượng CH3-COO-CH2-CH3 theo lí thuyết phải tính theo lượng CH3COOH. Theo phản ứng số mol của CH3COOH là 1 mol.

nCH3COOH = 60 : 60 = 1 mol; nC2H5OH = 100 : 46 ≈ 2,17 mol.

Khối lượng CH3-COO-CH2-CH3 thu được theo lí thuyết: 1.88 = 88 gam.

Thực tế chỉ thu được 55 gam.

Vậy hiệu suất của phản ứng là : H% = \(\frac{55}{88}\).100% = 62,5%.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close