Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 19 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 19 VBT hoá 9. Cho một khối lượng mạt sắt dư vào 50 ml dung dịch HCl. Phản ứng xong, thu được 3,36 lít khí (đktc). a) Viết phương trình hóa học....

Quảng cáo

Đề bài

Cho một khối lượng mạt sắt dư vào 50 ml dung dịch HCl. Phản ứng xong, thu được 3,36 lít khí (đktc).

a) Viết phương trình hóa học

b) Tính khối lượng mạt sắt đã tham gia phản ứng

c) Tìm nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) PTHH: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

b) Dựa vào PTHH, tính được mol Fe phản ứng theo số mol của H2

Đổi số mol \(H_2\): \({n_{{H_2}}} = {{3,36} \over {22,4}} = ?\left( {mol} \right)\)

Theo PTHH: \(n_{Fe}=n_{H_2}\)

c) Công thức tính nồng độ mol  CM = n : V

Lời giải chi tiết

a) Phương trình hóa học:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H

b) 

n(H2)= 3,36 : 22,4 = 0,15 mol

 Phương trình hóa học:

                          Fe + 2HCl → FeCl2 + H

Phản ứng         0,15  0,3    0,15 ← 0,15 (mol)

 mFe = 0,15 . 56 = 8,4 g

c) Nồng độ mol của dung dịch HCl:

Số mol HCl phản ứng: 

nHCl = 0,3 mol; 50 ml = 0,05 lít

Nồng độ mol của dung dịch HCl: CM,HCl = \(\frac{0,3}{0,05}\) = 6M

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close