Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 18 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 18 VBT hoá 9. Bằng cách nào có thể nhận biết được từng chất trong mỗi cặp chất sau theo phương pháp hóa học?....

Quảng cáo

Đề bài

Bằng cách nào có thể nhận biết được từng chất trong mỗi cặp chất sau theo phương pháp hóa học ?

a) Dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 

b) Dung dịch NaCl và dung dịch Na2SO4

c) Dung dịch Na2SO4 và H2SO4

Viết phương trình hóa học

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Dùng muối Ba2+ như BaCl2; Ba(NO3)2 hoặc Ba(OH)2

b) Tương tự ý a)

c) Dùng quỳ tím hoặc dùng kim loại như Mg, Al, Zn, Fe...

Lời giải chi tiết

a) Nhận biết dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 bằng  BaCl2 

+ ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa trắng ( BaSO) => chứa dd H2SO4

Phương trình hóa học: BaCl2 + H2SO4 → 2HCl + BaSO

+ ống nghiệm nào không thấy hiện tượng gì thì dung dịch chứa ban đầu là dung dịch HCl

b) Nhận biết  hai muối NaCl và Na2SO4 bằng BaCl2

Phương trình hóa học: BaCl2 + Na2SO4 → 2NaCl + BaSO4  ↓

c) Nhận biết hai dung dịch Na2SO4 và H2SO4 bằng  quỳ tím.

Cho quỳ tím vào từng dung dịch: dung dịch làm quỳ tím đối sang màu đỏ là dung dịch H2SO4, dung dịch không làm đổi màu quỳ tím là dung dịch muối Na2SO4.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close