Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 98 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 98 VBT hoá 9.Cho 69,6 gam MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư thu ....

Quảng cáo

Đề bài

Cho 69,6 gam MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư thu được một lượng khí X. Dần khí X vào 500 ml dung dịch NaOH 4M thu được dung dịch A. Tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch A. Giả thiết rằng thể tích dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng phương pháp làm dạng bài toán lượng hết lượng còn dư.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài