Câu 1, 2, 3, 4 phần bài tập bổ sung – Trang 98 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2, 3, 4 phần bài tập bổ sung – Trang 98, 99 VBT hoá 9. Các chất trong cặp nào sau đây tồn tại được trong cùng một bình chứa: A. Cl2 và KOH ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Các chất trong cặp nào sau đây tồn tại được trong cùng một bình chứa:

A. Cl2 và KOH                        B. KOH và HCl           

C. Na2CO3 và Ba(OH)2            D. Na2CO3 và KOH

Phương pháp giải:

Các chất không phản ứng với nhau sẽ cùng tồn tại được trong một dung dịch

Lời giải chi tiết:

Cặp D: Na2CO3 và KOH cùng tồn tại trong một bình chứa

Câu 2

Hãy ghép một số 1 hoặc 2, 3, 4 chỉ nội dung thí nghiệm với một trong các chữ A, B, C, D, E chỉ hiện tượng quan sát được sao cho phù hợp  

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết phi kim Tại đây

Lời giải chi tiết:

1  – C ; 2 – B; 3 – E  ; 4 – A  

Câu 3

Hãy điền nội dung thích hợp vào ô trống trong bảng:  

A, B là hai nguyên tố ở nhóm I; C, D ở nhóm VII, chu kì 2, 3 của bảng tuần hoàn.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Tại đây

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Có hỗn hợp các chất CO,CO2. Hãy nêu cách xác định phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp. Dụng cụ, hóa chất coi như đủ

Phương pháp giải:

Tính số mol mỗi chất => %V

Lời giải chi tiết:

B1: Xác định lượng khí CO2

- Cho hỗn hợp khí đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư đến khi kết tủa hoàn toàn và thu được khí không tan trong Ca(OH)2

- Cân chính xác khối lượng kết tủa => số mol CO2

Bước 2: Xác định lượng khí CO

- Cho khí CO thu được từ bước 1 qua CuO, khí sinh ra sau phản ứng cho qua dung dịch nước vôi trong dư thu được kết tủa

- Cân chính xác lượng kết tủa => số mol CO2 => số mol CO

Bước 3: Tính %V của từng khí 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài