Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 97 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 97 VBT hoá 9. Hãy viết các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy viết các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của clo theo sơ đồ 2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về tính chất của phi kim Tại đây

Lời giải chi tiết

Các phương trình hóa học :

\(\begin{gathered}
(1)\,C{l_2} + {H_2}\xrightarrow{{a/s}}2HCl \hfill \\
(2)\,C{l_2} + 2Na\xrightarrow{{{t^o}}}2NaCl \hfill \\
(3)\,C{l_2} + 2NaOH \to NaCl + NaClO + {H_2}O \hfill \\
(4)\,C{l_2} + {H_2}O \to HCl + HClO \hfill \\ 
\end{gathered} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài