Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 97 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 97 VBT hoá 9. Hãy xác định công thức của một loại oxit sắt, biết rằng khi cho ....

Quảng cáo

Đề bài

a) Hãy xác định công thức của một loại oxit sắt, biết rằng khi cho 32 gam oxit sắt này tác dụng hoàn toàn với khí cacbon oxit thì thu được 22,4 gam chất rắn. Biết khối lượng mol phân tử của oxit sắt là 160 gam/mol.

b) Chất khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn bằng nước vôi trong dư. Tính khối lượng kết tủa thu được.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Gọi công thức oxit sắt : FexOy 

nOxit sắt = 32: 160 = 0,2 mol

nFe=x. noxit= x. 0,2 mol

Theo đề bài : x.0,2.56=22,4 => x 

Do Moxit = 160  => y  

b) Phương trình hóa học: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3+ H2O (2)

CO2 = y. n oxit sắt 

nCaCO3=nCO2=> mCaCO3 

Lời giải chi tiết

a) Phương trình hóa học: FexOy + yCO → xFe + yCO2 (1)

Công thức của oxit sắt:

nOxit sắt = 32: 160 = 0,2 mol

nFe=x. noxit= x. 0,2 mol

Theo đề bài : x.0,2.56=22,4 => x = 2

Do Moxit = 160 <=> 2.56+ 16.y = 160 => y = 3

Công thức của oxit là Fe2O3

b) Phương trình hóa học: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3+ H2O (2)

Khối lượng kết tủa thu được:

Theo phương trình (1) n CO2 = y. n oxit sắt = 3. 0,2 = 0,6 mol

nCaCO3=nCO2= 0,6 mol => mCaCO3 = 0,6. 100 = 60 gam

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài