Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 84 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 84 VBT hoá 9. Hãy xác định thành phần % về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp CO và CO2....

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Hãy xác định thành phần % về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp CO và CO2, biết các số liệu thực nghiệm sau :

- Dẫn 16 lít hỗn hợp CO và CO2 qua nước vôi trong dư thu được khí A.

- Để đốt cháy hoàn toàn khí A cần 2 lít khí oxi.

Các thể tích khí được đo ở cùng điểu kiện nhiệt độ và áp suất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đối với chất khí, khi đo cùng diều kiện về nhiệt độ, áp suất thì trong phương trình hóa học, tỉ lệ vế số mol cũng là tỉ lệ về thể tích khí.

- Khi dẫn hỗn hợp CO, CO2 qua nước vôi trong dư, toàn bộ CO2 bị hấp thụ hết do phản ứng với Ca(OH)2. Khí A là khí CO.

- Viết PTHH khi đốt cháy CO trong oxi. Đặt thể tích oxi vào và suy ra thể tích CO, từ đó tính được thể tích CO2 và tính phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp.

Lời giải chi tiết

Khí A là khí CO CO không phản ứng với nước vôi trong dư

Phương trình hóa học : O2 + 2CO  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) 2CO2

Theo phương trình, thể tích khí CO là V(CO)= 4 lít

% thể tích mỗi khí trong hỗn hợp:

\(\% {V_{CO}} = \dfrac{4}{{16}}.100\%  = 25\% \);

\(\%V_{CO_{2}} = 100\% - 25\% = 75\%\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close