Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 83 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 83 VBT hoá 9. Hãy viết phương trình hoá học của CO2 với dung dịch NaOH, dung dịch Ca(OH)2 trừơng trường hợp: ....

Quảng cáo

Đề bài

Hãy viết phương trình hoá học của CO2 với dung dịch NaOH, dung dịch Ca(OH)2 trừơng trường hợp:

a) Tỉ lệ số mol \( n_{CO_{2}}\) : nNa0H = 1:1;

b) Tỉ lệ số mol \( n_{CO_{2}}\): nCa(0H)2 = 2:1

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về tính chất các oxit của cacbon Tại đây

Lời giải chi tiết

a) Sản phẩm của phản ứng là : NaHCO3

Phương trình hóa học: CO2  + NaOH -> NaHCO3

b) Sản phẩm của phản ứng là:  Ca (HCO3)2

Phương trình hóa học:  2CO2 + Ca(OH)2 ->  Ca (HCO3)2

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close