Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 83 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 83 VBT hoá 9. Hãy viết phương trình hoá học của CO với:...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy viết phương trình hoá học của CO với:

a) khí O2 ;

b) CuO.

Cho biết: loại phản ứng ; điều kiện phản ứng ; vai trò của CO và ứng dụng của mỗi phản ứng đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về tính chất các oxit của cacbon Tại đây

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close