Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 83 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 83 VBT hoá 9. Hãy viết phương trình hoá học của CO với:...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy viết phương trình hoá học của CO với:

a) khí O2 ;

b) CuO.

Cho biết: loại phản ứng ; điều kiện phản ứng ; vai trò của CO và ứng dụng của mỗi phản ứng đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về tính chất các oxit của cacbon Tại đây

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài