Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 84 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 84 VBT hoá 9. Trên bề mặt các hố nước tôi vôi lâu ngày thường có lớp màng...

Quảng cáo

Đề bài

Trên bề mặt các hố nước tôi vôi lâu ngày thường có lớp màng chất rắn. Hãy giải thích hiện tượng này và viết phương trình hoá học.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Màng rắn đó chính là kết tủa CaCO3 

Lời giải chi tiết

Màng rắn đó là: CaCO3  vì  trong nước tôi vôi có chứa Ca(OH)dưới dạng hòa tan vào nước (nước vôi trong) và trong không khí có khí CO2 nên xảy ra phản ứng tạo kết tủa CaCO3 

PTHH: CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2O.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close