Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 87 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 87 VBT hoá 9. Hãy cho biết trong các cặp chất sau đây, cặp nào có thể tác dụng với nhau....

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Hãy cho biết trong các cặp chất sau đây, cặp nào có thể tác dụng với nhau.

a)  H2SO4 và KHCO3 ;    d) CaCl2 và Na2CO3 ;

b  K2CO3 và NaCl;         e) Ba(OH)2 và K2CO3.

c)  MgCO3 và HCl;

Giải thích và viết các phương trinh hoá học.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi là tạo thành chất kết tủa hoặc chất khí.

Lời giải chi tiết

Các cặp chất có thể tác dụng với nhau vì tạo sản phẩm là chất khí hoặc chất không tan.

a) H2SO4 + 2KHCO3 \(\to\) K2SO4 + 2CO2 ↑ + 2H2O

c)  MgCO3 + 2HCl \(\to\) MgCl2 + CO2 ↑ + Н2О

d) CaCl2 + Na2CO3 \(\to\) 2NaCl + CaCO3↓

e)  Ba(OH)2 + K2CO3 \(\to\) BaCO3 ↓+ 2KOH

- Cặp không xảy ra phản ứng là b) K2CO3 và NaCl, vì không có kết tủa hay chất khí nào tạo thành.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close