Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 86 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 86 VBT hoá 9. Viết các phương trình hoá học biểu diễn chuyển đổi hoá học sau:...

Quảng cáo

Đề bài

Viết các phương trình hoá học biểu diễn chuyển đổi hoá học sau:

C —> CO2 —> CaCO3 —> CO2

Lời giải chi tiết

Viết các phương trình hóa học biểu diễn chuyển đổi hóa học:

a)  С + O2 \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) CO2

b) CO2 + CaO \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) CaCO3

c CaCO3 \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) CaO + CO2

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close