Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 86 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 86 VBT hoá 9. Hãy lấy thí dụ chứng tỏ rằng H2CO3 là axit yếu .....

Quảng cáo

Đề bài

Hãy lấy thí dụ chứng tỏ rằng H2CO3 là axit yếu hơn HCl và là axit không bền. Viết phương trình hoá học.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại tính chất hóa học của muối cacbonat Tại đây

Lời giải chi tiết

*  H2CO3 là axit yếu hơn axit HCl:  axit cacbonic bị axit HCl mạnh hơn đẩy ra khỏi muối. 

Phương trình hóa học:  Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

*  H2СO3 là axit không bền: Axit H2СO3 tạo thành bị phân hủy ngay thành khí CO2 và H2

Phương trình hóa học: Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài