Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 36 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 36 VBT hoá 8. Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất có phân tử gồm kali K, bari Ba.....

Quảng cáo

Đề bài

Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất có phân tử gồm kali K, bari Ba, nhôm Al lần lượt liên kết với :

a) Cl.

b) Nhóm (SO4).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại quy tắc xác định Hóa trị Tại đây

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a)

- \({\mathop K\limits^I _x}{\mathop {Cl}\limits^I _y} \to \dfrac{x}{y} = \dfrac{I}{I} = \dfrac{1}{1} \to x = 1,y = 1\)

Công thức hóa học là KCl. Phân tử khối KCl bằng 39.1 + 35,5.1 = 74,5 đvC

- \({\mathop {{\text{Ba}}}\limits^{II} _x}{\mathop {Cl}\limits^I _y} \to \dfrac{x}{y} = \dfrac{I}{{II}} = \dfrac{1}{2} \to x = 1,y = 2\)

Công thức hóa học là BaCl2. Phân tử khối BaClbằng 137.1 + 35,5.2 = 208 đvC

- \({\mathop {{\text{Al}}}\limits^{III} _x}{\mathop {Cl}\limits^I _y} \to \dfrac{x}{y} = \dfrac{I}{{III}} = \dfrac{1}{3} \to x = 1,y = 3\)

Công thức hóa học là AlCl3. Phân tử khối AlClbằng 27.1 + 35,5.3 = 133,5 đvC

b) 

- \({\mathop K\limits^I _x}{\mathop {(S{O_4})}\limits^{II} _y} \to \dfrac{x}{y} = \dfrac{{II}}{I} = \dfrac{2}{1} \to x = 2,y = 1\)

Công thức hóa học là K2SO4. Phân tử khối K2SO4 bằng 39.2 + 32.1 + 16.4 = 174 đvC

- \({\mathop {Ba}\limits^{II} _x}{\mathop {(S{O_4})}\limits^{II} _y} \to \dfrac{x}{y} = \dfrac{{II}}{{II}} = \dfrac{1}{1} \to x = 1,y = 1\)

Công thức hóa học là BaSO4. Phân tử khối  BaSO4 bằng 137.1 + 32.1 + 16.4 = 233 đvC

- \({\mathop {Al}\limits^{III} _x}{\mathop {(S{O_4})}\limits^{II} _y} \to \dfrac{x}{y} = \dfrac{{II}}{{III}} = \dfrac{2}{3} \to x = 2,y = 3\)

Công thức hóa học là Al2(SO4)3. Phân tử khối Al2(SO4)là 27.2 + (32.1 + 16.4).3 = 342 đvC

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close