Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 36 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 36 VBT hoá 8. Hãy tính hóa trị của đồng Cu, photpho P, silic Si và sắt.....

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tính hóa trị của đồng Cu, photpho P, silic Si và sắt Fe trong các công thức hóa học sau: Cu(OH)2, PCl5, SiO2, Fe(NO3)3.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại quy tắc xác định hóa trị Tại đây

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

\(\mathop {Cu}\limits^{a?} {\mathop {(OH)}\limits^I _2} \to a = \dfrac{{2\,x\,I}}{1} = II\) 

Vậy Cu có hóa trị II.

\(\mathop P\limits^{a?} {\mathop {Cl}\limits^I _5} \to a = \dfrac{{5\,x\,I}}{1} = V\)

Vậy P có hóa trị V.

\(\mathop {Si}\limits^{a?} {\mathop O\limits^{II} _2} \to a = \dfrac{{2\,x\,II}}{1} = IV\)

Vậy Si có hóa trị IV.

\(\mathop {Fe}\limits^{a?} {\mathop {(N{O_3})}\limits^I _3} \to a = \dfrac{{3\,x\,I}}{1} = III\)

Vậy Fe có hóa trị III.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close