Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 113 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 113 VBT hoá 9. Đốt cháy V lít khí thiên nhiên chứa 96% CH4, 2% N2 và 2% CO2 .....

Quảng cáo

Đề bài

Đốt cháy V lít khí thiên nhiên chứa 96% CH4, 2% N2 và 2% CO2 về thể tích. Toàn bộ sản phẩm cháy được dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 4,9 gam kết tủa.

a) Viết các phương trình hoá học (biết N2, CO2 không cháy).

b) Tính V (đktc).

Lời giải chi tiết

a) PTHH của phản ứng cháy:  CH4 + 2O2 \( \to\) CO2 + 2H2O  (1)

 PTHH của p/ư với Ca(OH)2: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓+ H2O   (2)

b) Thể tích CH4 là: V/100 x 96 = 0,96 V

Thể tích CO2 là: V/100 x 2 = 0,02 V

Theo phản ứng (1) thể tích CO2 tạo ra là 0,96V

Vậy thể tích CO2 thu được sau khi đốt là 0,96V + 0,02V = 0,98V

Số mol CO2 thu được là (0,98V : 22,4)

Theo (2) số mol CaCO3 tạo ra bằng số mol CObị hấp thụ

=> nCO2 = 4,9 : 100 = 0,049 (mol)

Ta có phương trình: (0,98V : 22,4) = 0,049

=> V = (22,4 x 0,049) : 0,98 = 1,12 (lít)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài