Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 113 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 113 VBT hoá 9. Hãy sắp xếp các sản phẩm tách ra từ dầu mỏ gồm xăng, dầu mazut, dầu hỏa ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Hãy sắp xếp các sản phẩm tách ra từ dầu mỏ gồm xăng, dầu mazut, dầu hỏa theo trật tự tăng dần khả năng bay hơi.

Lời giải chi tiết:

Trật tự tăng dần khả năng bay hơi là: dầu mazut, dầu hỏa, xăng

Câu 2

Đốt cháy hoàn toàn 10g hỗn hợp hidrocacbon thu được 14,4 gam H2O và m gam CO2.

Giá trị của m là:

A. 44 gam  B. 48,4 gam   C. 30,8 gam   D. 30 gam

Phương pháp giải:

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng : m hidrocacbon = mC + mH

Lời giải chi tiết:

nH2O = 14,4 : 18 = 0,8 mol => mH = 0,8. 2 . 1 = 1,6 gam

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng : m hidrocacbon = mC + mH

=> mC =  m hidrocacbon -  mH = 10 – 1,6 = 8,4 gam => nC =8,4: 12 = 0,7 mol

nCO2 = nC = 0,7 => mCO2 = 0,7. 44 = 30,8 

Đáp án C

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài