Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 113 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 113 VBT hoá 9. Chọn những câu đúng trong các câu sau : a) Dầu mỏ là một đơn chất....

Quảng cáo

Đề bài

Chọn những câu đúng trong các câu sau :

a) Dầu mỏ là một đơn chất.

b) Dầu mỏ là một hợp chất phức tạp.

c) Dầu mỏ là một hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hiđrocacbon.

d) Dầu mỏ sôi ở một nhiệt độ xác định.

e) Dầu mỏ sôi ở những nhiệt độ khác nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại khái niệm về dầu mỏ Tại đây

Lời giải chi tiết

a) S. Dầu mỏ là hỗn hợp.

b) S. Dầu mỏ là hỗn hợp (cần phân biệt hỗn hợp và hợp chất).

c) Đ

d) S. Dầu mỏ gồm nhiều chất khác nhau nên không có nhiệt độ sôi xác định.

e) Đ

Các đáp án đúng là: c) và e).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài