Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 113 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 113 VBT hoá 9.

Quảng cáo

Đề bài

Điền những từ thích hợp vào các chỗ trống trong các câu sau :

a) Người ta chưng cất dầu mỏ để thu được ...........      

b) Để thu thêm được xăng, người ta tiến hành ............. dầu nặng.

c) Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là ............

d)  Khí mỏ dầu có .............. gần như khí thiên nhiên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về Dầu mỏ và khí thiên nhiên Tại đây

Lời giải chi tiết

a) Người ta chưng cất dầu mỏ để thu được xăng, dầu hỏa và các sản phẩm khác

b) Để thu thêm được xăng, người ta tiến hành crackinh dầu nặng.

c) Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là khí metan

d)  Khí mỏ dầu có thành phần gần như khí thiên nhiên.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài