Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 109 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 109 VBT hoá 9. Đốt cháy 28 ml hỗn hợp khí metan và axetilen ....

Quảng cáo

Đề bài

Đốt cháy 28 ml hỗn hợp khí metan và axetilen cần phải dùng 67,2 ml khí oxi.

a) Tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.

b) Tính thể tích khí CO2 sinh ra.

(Các thể tích khí đo ở cùng điểu kiện nhiệt độ và áp suất).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Đối với chất khí, trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất, tỉ lệ số mol trong phương trình phản ứng cũng là tỉ lệ về thể tích các khí.

+) Gọi thế tích của CH4 và C2H2 lần lượt là x, у (ml).

+) Lập hệ phương trình: \( \left\{\begin{matrix} x+y=28\\ 2x+2,5y = 67,2 \end{matrix}\right.\)

+) Giải x, y => % V từng khí

Lời giải chi tiết

PTHH: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

          2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2

a) Tính %V của mỗi khí : Gọi thế tích của CH4 và C2H2 lần lượt là x, у (ml).

Vậy x+y = 28; VO2 p/ư = 67,2 ml

Theo thể tích hỗn hợp và thể tích oxi, ta có hệ phương trình:

                         \( \left\{\begin{matrix} x+y=28\\ 2x+2,5y = 67,2 \end{matrix}\right.\)

Giải (1) và (2), ta được x = 5,6ml và y = 22,4ml.

%\( V_{CH_{4}}\) = \( \frac{5,6}{28}\)  x 100% = 20%; %\( V_{C_{2}H_{2}}\) = 100% - 20% = 80%

b) Thể tích khí khí CO2 sinh ra = x + 2y = 5,6 + 2 x 22,4 = 50,4ml

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài